Betta Breeding
Betta Feeding
Betta Fish Care
Betta Genetics
Betta Problems
Home » Archive by Tags

Articles tagged with: betta genetic

Makna P, F1, F2, F3 dst dalam Kajian Genetika Betta Splendens

2 July 2010 – 08:46

Mungkin seringkali sobat hobiis menjumpai sistem pengkodean P-F1-F2-F3 dst dalam kajian genetika yang disinggung dalam forum-forum hobiis cupang hias (betta splendens). Lalu apa makna kode tersebut ya? berikut kami bagi pengetahuan mendasar tersebut yang cukup …

Pengetahuan Dasar tentang Genetik Betta Splendens

2 July 2010 – 06:09

Dalam melakukan pemijahan selektif (selective breeding) cupang hias atau betta splendens. Unsur genetik merupakan faktor kunci yang memerlukan perhatian lebih. Dari hasil pencarian kami beberapa terminologi genetik yang perlu diketahui oleh pembudidaya, kami jabarkan sebagai …