Betta Breeding
Betta Feeding
Betta Fish Care
Betta Genetics
Betta Problems
Home » Archive by Tags

Articles tagged with: big ears betta fish

Big Ears Betta Fish | Cupang Dumbo

21 April 2012 – 00:19

Big Ears Betta Fish atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Cupang Dumbo. Varian terbaru dari hasil pengembangan pemijahan selektif yang telah menghasilkan ikan cupang hias elok ini. Cupang Dumbo atau Big Ears Betta Fish ini, …