Betta Breeding
Betta Feeding
Betta Fish Care
Betta Genetics
Betta Problems
Home » Archive by Tags

Articles tagged with: the siamese fighting fish

Cupang Dulu dan Betta Splendens Sekarang

14 March 2010 – 02:50

Semasa kecil, saya sangat menggemari jenis ikan ini, cupang, dalam bahasa dan dialek daerah saya berasal, cupang dikenal dengan sebutan Siem, yang belakangan diketahui nama tersebut adalah plesetan dari Siam (The Siamese Fighting Fish, demikian …